MEDSAN
Home Politic Senatorul Lavinia Craioveanu, raport către doljeni la finalul sesiunii parlamentare

Senatorul Lavinia Craioveanu, raport către doljeni la finalul sesiunii parlamentare

0
34

Elena-Lavinia Craioveanu, senator de Dolj, aflată la primul mandat în Senatul României începând cu luna decembrie din anul 2016, vicelider al Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, a încheiat cea de-a treia sesiune parlamentară. În cifre, activitatea sa din această sesiune parlamentară poate fi rezumată astfel: 65 de propuneri legislative, 75 de luări de cuvânt în plen, șase declarații politice și peste 60 de apariții la posturile de televiziune naționale și locale, sute de ore de dezbateri și zeci de luări de cuvânt în cadrul comisiilor de lucru.
Membră a Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, dar și membră a grupurilor parlamentare de prietenie cu Franța și Liban și președinta grupului parlamentar de prietenie cu Suedia, Lavinia Craioveanu a desfășurat o intensă activitate parlamentară. A inițiat 65 de propuneri legislative, a avut 75 de luări de cuvânt în plen  și peste 60 de apariții la posturile de televiziune naționale și locale, zeci de transmisii în direct din Palatul Parlamentului, sute de ore de dezbateri și zeci de luări de cuvânt în cadrul comisiilor de lucru. A susținut și 6 declarații politice și a avut o interpelare pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,. “Am mențiut legătura cu alegătorii, prezentând, clarificând  punctual și argumentat, activitățile și deciziile luate, atât în studiourile de televiziune, cât și față în față cu cetățenii”, spune Lavinia Craioveanu.  Principalele domenii de interes vizate de propunerile legislative inițiate de senatorul doljean au teme sociale (respectarea drepturilor copilului și ale persoanelor cu dizabilități, lupta împotriva discriminării, familia și lupta împotriva violenței domestice), teme care vizează învățământul și accesul la educație de calitate, sănătatea, agricultura, precum și domeniul fiscal (acordarea legislației cu nevoile economiei naționale). Având în vederea nevoia imediată a fiecărui domeniu de activitate care a solicitat o completare sau o schimbare legislativă, nu ar putea spune care a fost cea mai importantă propunere legislativă inițiată, discutată sau votată. “Toate sunt importante sau semnificative pentru cei care activează în domeniul respective, așa cum fiecare om este important pentru societate”, precizează senatorul doljean.
S-a implicat în actualizarea legislației din domeniul educației
Totuși, pentru profesorul Lavinia Craioveanu, implicarea cea mai mare a fost în actualizarea prevederilor legislative din domeniul educativ: dezbaterile privind Legea Academiei Române; clarificările aduse la Legea Educației Naționale care au avut la bază dezvoltarea consolidată, durabilă și adaptată nevoilor sociale în continuă schimbare prin eficientizarea demersului didactic și creșterea actului educativ. Finanțarea învățământului antepreșcolar- trimisă spre promulgare, a fost o altă preocupare pe care senatoarea își propune să o completeze în sesiunea următoare cu o inițiativă legislativă, care să stabilească detaliile privind educația antepreșcolarului- discipline, număr de ore, cu accent pe pregătirea educatorului puericultor. De remarcat amendamentul la O.U.G. 92/2017, propus și asumat de întreaga comisie, privind reglementarea posibilității de finanțare a mesei calde de către autoritățile publice locale din venituri proprii, completarea la legea 509/2006, privind susținerea atât a elevilor, cât și a apicultorilor-achiziția mierii de albine pentru elevi făcându-se pe lanțul scurt, actualizările și completările la Legea 348/2018 privind regimul străinilor în România, legea 350/2018 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, legea 369/2018 privind reglementarea internship-ului, dar și reglemetările privind salarizarea profesorilor din legea 153/2017.
Recompensarea elevilor și a profesorilor îndrumători
Mai mult decât atât, a susținut în numeroasele intervenții atât din plenul Senatului cât și în cadrul ședințelor comisiilor parlamentare  încurajarea permanentă și recompensarea elevilor capabili de performanță și a profesorilor îndrumători, încurajarea găsirii celor mai eficiente măsuri pentru reducerea absenteismului și combaterea abandonului școlar, inclusiv prin implicarea autorităților locale, acordarea de șanse egale tuturor absolvenților prin susținerea bacalaureatului diferențiat, promovarea învățământului dual pentru educarea unui absolvent integrat pe piața muncii.
A susținut acordarea de stimulente pentru creșterea natalității
În domeniul fiscal a susținut acordarea de stimulente financiare pentru încurajarea creșterii natalității, actualizarea codului fiscal, administrarea corectă a fondului privat de pensii ș.a., dar a pledat și pentru măsuri în legătură cu administrarea resurselor naturale din zonele montane, agricultură, asigurarea de condiții egale și la cele mai înalte standarde de calitate a serviciilor de comunicații pentru toți cetățenii. A avut intervenții privind oportunitatea sau utilitatea dezbaterii legilor, sprijinirea inițiativelor legislative în interesul tuturor, indiferent de culoarea politică a propunătorilor.
În dialog permanent cu comunitatea doljeană
Senatorul Lavinia Craioveanu a răspuns de fiecare dată invitațiilor reprezentanților autorităților publice locale de a participa la diverse manifestări, aflându-se astfel în mijlocul oamenilor din localitățile județului Dolj. În afara activităților din Parlamentul României, doamna Craioveanu desfășoară o intensă activitate la Cabinetul senatorial din Craiova, unde ascultă solicitările cetățenilor din circumscripția electorală, în cadrul audiențelor săptămânale.

Comentarii

  ESTV CRAIOVA  LIVE

comentarii