Schimbarea legii achizițiilor publice atrage după sine tergiversări foarte mai în ceea ce privește perioada de evaluare. „În prezent avem în derulare proiecte foarte grele. Mă refer la contractul de reparații străzi, care este în evaluare. De asemenea, se află în evaluare acordul cadru reparație școli, cu care nu mai mai avut probleme”, a arătat Mihai Genoiu, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local.. Craiova va participa ca
partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport publictramvaie”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.  Acordul exprimat astăzi de către consilierii municipali, alături de Caietul de Sarcini emis de Ministerul Dezvoltării, și punctul de vedere tehnic al RAT și al Direcției de achiziții din cadrul Primăriei vor fi înaintate ministerului pentru achiziția a șaptesprezece tramvaie – pe fonduri europene – care vor fi licitate în sistem unitar de catre acesta. „Tot la nivelul achizițiilor de mijloace de transport pe axa 4.1 se află în verificare la Direcția de Achiziții, Caietul de Sarcini pentru cele 30 autobuze hibrid”, a mai explicat Genoiu.

Comentarii

comentarii